skip to Main Content
Havenweg 1, 8256BH, Biddinghuizen  0321 745063 info@inloophuisdekans.nl

Slider

Het inloophuis is ontstaan in 2012 op particulier initiatief en met vrijwilligers vorm aan gegeven. Door hun grote inzet is een goede basis gelegd. In januari 2016 is Janny van den Bos coördinator. Er is sindsdien wederom hard gewerkt om het inloophuis warm en uitnodigend te houden, met ruimte voor diverse activiteiten.  Sinds maart 2018 is het inloophuis een onderdeel geworden van Stichting de Meerpaal.

Het inloophuis is er voor iedereen! Als je wilt, vind je er een plek waar je je thuis voelt, je gehoord voelt wanneer je je verhaal kwijt wilt. Je kunt er een kopje koffie of thee drinken, rustig de krant of de tijdschriften lezen, een spelletje doen of mee doen aan de activiteiten die er worden aangeboden.

Op dinsdag en donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur kan je binnen lopen voor: • maatschappelijke vragen en bijv. voor het invullen van formulieren en • als je de behoefte hebt aan een luisterend oor • als het thuis niet zo lekker gaat of als je vast loopt omdat het te veel wordt • als je het gevoel hebt het allemaal alleen te moeten doen.

Waar wij kunnen helpen we je graag verder, maar we hebben ook een goede sociale kaart en zijn er contacten met professionele hulpverlening elders, overheidsinstanties, zorginstellingen, zodat wij je altijd een goed advies kunnen geven en/of door kunnen verwijzen.

Op vrijdagmiddag is er een sociaal werker/ budgetcoach aanwezig, die voor je klaar staat, mocht je vragen in die richting hebben. Binnen het inloophuis is er namelijk ook ruimte voor advies, informatie en ondersteuning, niet alleen op maatschappelijk, maar ook op psychosociaal gebied. Als je in een situatie zit, waarin je vast dreigt te lopen, dan is het fijn dat er iemand naar je luistert en objectief met je meedenkt. Voor een gesprek buiten de vaste openingstijden kan je altijd een afspraak maken.

Wij helpen u graag met:

  • maatschappelijke vragen en bijv. voor het invullen van formulieren en
  • als je de behoefte hebt aan een luisterend oor
  • als het thuis niet zo lekker gaat of als je vast loopt omdat het te veel wordt
  • als je het gevoel hebt het allemaal alleen te moeten doen

Waar wij kunnen helpen we je graag verder, maar we hebben ook een goede sociale kaart en zijn er contacten met professionele hulpverlening elders, overheidsinstanties, zorginstellingen, zodat wij je altijd een goed advies kunnen geven en/of door kunnen verwijzen.

Laat je nooit tegenhouden door bijv. schaamte!

Op dinsdag v.a. 12:00 uur wordt er een lunch geserveerd en op donderdag v.a..12:00 uur kan je genieten van een warme maaltijd, alles vers bereid door onze vaste kok.

Voor deze lunch/ maaltijd wordt een kleine bijdrage gevraagd. Hierdoor kunnen we je blijvend verassen met heerlijke gerechten. Op de activiteiten kalender wordt, onder voorbehoud van wijzigingen, vermeld wat het maandmenu is.

Tweede Paasdag en Tweede Kerstdag wordt er binnen het inloophuis voor de bezoekers een Paasbrunch en Kerstdiner verzorgd. (beperkt aantal deelnemers)

 

Klik hier om u aan te melden voor intuïtief schilderen


Klik hier om u aan te melden voor de Cursus Stoppen Met Roken


Klik hier om u aan te melden voor Paasbrunch en of Kerstdiner


Klik op een foto voor een grotere versie en om het hele album te bekijken.

Houdt onze Facebookpagina en agenda in de gaten! Daarop worden de diverse activiteiten aangeboden.

Geopend op dinsdag en donderdag van 10:00 tot 16:00 uur en vrijdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur

Op woensdag worden er met grote regelmaat activiteiten of workshops georganiseerd zoals:
• Intuïtief schilderen
• Kinderknutselclub ( de tweede woensdag van de mnd)
• Kinder kookworkshop
• Schrijverij ( maandelijks)
• Over geldzaken
• Bewustwording ( individueel)
• Stoppen met roken

Ook voor de ouderen onder ons biedt het inloophuis een gezellige plek om gezellig onder elkaar te zijn.

Geopend op dinsdag en donderdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Voor de kinderen:
Elke tweede woensdagmiddag van de maand knutselen met de Kans-Kids van 14:00 tot 16:00 uur

Voor klanten van de voedselbank.
Op vrijdagmiddag is er meestal een sociaal werker/ budgetcoach aanwezig die voor je klaar staat, mocht je vragen in die richting hebben.

Email:
info@inloophuisdekans.nl
Tel.: 0321 745063
Adres:
Havenweg 1
8256 BH Biddinghuizen
Flevoland – Nederland

Privacy statement Inloophuis De Kans

Inloophuis De Kans geeft veel om uw privacy.

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Inloophuis De Kans. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/01/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Inloophuis De Kans op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Inloophuis De Kans. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact gegevens:
Inloophuis De Kans

Email:info@inloophuisdekans.nl
Tel.: 0321 745063
Adres:
Havenweg 1
8256 BH Biddinghuizen
Flevoland – Nederland

Back To Top